فیلمنامه سینمایی بوته، برای مشاورت به قوه قضاییه ارائه شد

نویسنده:

دسته:

پروژه ها, تازه ها, تولید, خبرها, فیلمنامه, گنجینه خبرها

تاریخ انتشار:

انتشار در شبکه های مجازی:

فیلمنامه سینمایی بوته، نوشته مهدی عظیمی میرآبادی، برای تولید در دستور کار یاس فیلم قرار گرفت. این فیلمنامه که در باره یکی از پرونده های بزرگ فساد مالی در کشور به نگارش درآمده است، برای جلب مشاوره و کمک های قوه قضاییه به بخش مربوطه در آن نهاد ارائه گردید.
قرار بر این است که فیلم سینمایی بوته با سرمایه بخش خصوصی و همکاری نهادهای تسهیل گر ساخته شود.