زایان در مرکز گسترش سینمای تجربی

فیلم سینمایی انیمیشن «زایان» که بابک کرباسی فیلمنامه آن را نوشته و کارگردانی آن را نیز بر عهده دارد، در میانه راه تولید است.

تهیه کننده فیلم سینمایی «زایان» برای تأمین هزینه های بخش های باقیمانده، مشارکت در ساخت آن را به مرکز گسترش سینمای انیمیشن، مستند، و تجربی پیشنهاد داده است.

شورای ویژه انیمیشن مرکز گسترش در حال بررسی برای تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد مهدی عظیمی میرآبادی است.

داستان فیلم سینمایی «زایان» به جنایتکارانی می پردازد که برای رسیدن به اهداف خود، جان جمعیت بی شماری از انسان ها را به خطر می اندازند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست