فیلمنامه اگلانتاین در بنیاد سینمایی فارابی بررسی می شود

فیلمنامه فیلم سینمایی اگلانتاین در اختیار معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت. با توجه به هماهنگی های به عمل آمده برای حمایت و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی…
فهرست